« 4Moj 4:45 4 Księga Mojżeszowa 4:46 4Moj 4:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszyscy, którzy policzeni są z Lewitów, i które popisać kazał mianowicie Mojżesz i Aaron, przełożeni Izraelscy, według rodów i domów ojców ich:
2.GDAŃSKA.1881Wszystkich policzonych, które policzył Mojżesz i Aaron, i książęta Izraelskie z Lewitów według familii ich, i domów ojców ich,
3.GDAŃSKA.2017Wszystkich Lewitów policzonych, których policzyli Mojżesz, Aaron i naczelnicy Izraela według ich rodzin i domów ich ojców;
4.CYLKOWWszystkich spisowych, których policzył Mojżesz i Ahron i naczelnicy Israela z Lewitów, według rodzin ich, i według domów ich rodowych, -
5.KRUSZYŃSKIWszystkich spisanych Lewitów według ich rodów, według ich domów patrjarchalnych, których obliczył Mojżesz, Aaron i książęta Izraela,
6.MIESESWszystkich, którzy byli przy przeglądzie, których przegląd odbył Mojżesz, oraz Aron i książęta Izraela z pośród Lewitów, wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –
7.TYSIĄCL.WYD5Całkowita liczba lewitów, których spisali Mojżesz, Aaron i książęta Izraela według rodzin i rodów,
8.BRYTYJKAWszystkich spisanych Lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy, według ich rodzin i szczepów
9.POZNAŃSKAWszystkich Lewitów policzonych przez Mojżesza, przez Aarona i naczelników Izraela według ich rodów i rodzin,
10.WARSZ.PRASKAWszystkich lewitów, których Mojżesz, Aaron i przywódcy Izraela objęli spisem, według ich rodzin i domów, mężczyzn w wieku od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostali spisani wszyscy z Lewitów, których policzył Mojżesz, Ahron i naczelnicy Israela, według ich rodzin, i według ich domów rodowych,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkich Lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron oraz książęta Izraela, w porządku ich rodzin i rodów,