« Psal 101:4 Księga Psalmów 101:5 Psal 101:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(100:6) Uwłaczającego tajemnie bliźniemu swemu, tego gonił jeśm. (100:7) Pysznego oka a niesytego sierca, z tym jeśm nie jadł.
2.PS.PUŁAWSKI(100:6) Uwłaczają❬ce❭go tajemno bliźniemu swemu, tego prześladował jeśm. (100:7) Pysznego oka a niesytego sierca, z tym jeśm nie jadł.
3.WUJEK.1923Który uwłacza potajemnie bliźniemu swemu, tegom prześladował: z człowiekiem pysznego oka, a nienasyconego serca, z tymem nie jadał.
4.GDAŃSKA.1881Tego, który potajemnie obmawia bliźniego swego, wytnę; oczów wyniosłych, i serca nadętego nie będę mógł cierpieć.
5.GDAŃSKA.2017Zgładzę tego, który potajemnie oczernia swego bliźniego, nie zniosę wyniosłych oczu i nadętego serca.
6.GÖTZE.1937Kto potajemnie obmawia bliźniego swego, tego wytracę; kto ma dumne oczy i nadęte serce, tego nie ścierpię.
7.CYLKOWOczerniającego skrycie bliźniego swego, zniweczę; człeka wyniosłych oczu i nadętego serca nie ścierpię.
8.KRUSZYŃSKITego, który w skrytości obmawia bliźniego swego, wyrzucę, kto jest wyniosłych oczu i serca nadętego - tego nie zniosę.
9.ASZKENAZY Tego, co w ukryciu na języki bierze swego przyjaciela, tego wytępię, co oczyma w górę strzela i szerokiego jest serca, tego nie zniosę,
10.SZERUDATego, który skrycie oczernia bliźniego swego, zniszczę; nie ścierpię człowieka oczu wyniosłych i serca nadętego.
11.TYSIĄCL.WYD1(100:5) Takiego chcę zgładzić, co skrycie uwłacza bliźniemu. Oczu pysznych i serca nadętego nie zniosę.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto skrycie uwłacza bliźniemu - takiego usunę. Kto oczy ma pyszne i serce nadęte - tego nie ścierpię.
13.BRYTYJKAKto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę; Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego.
14.POZNAŃSKAZniszczę tego, który skrycie oczernia swego bliźniego, nie ścierpię człowieka o wyniosłych oczach i pysznym sercu.
15.WARSZ.PRASKATego, kto potajemnie spotwarza bliźniego, zmuszę do milczenia; oczu wyniosłych i serca pysznego nie zniosę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zniweczę tego, który skrycie oczernia swego bliźniego; nie ścierpię człowieka wyniosłych oczu i nadętego serca.
17.EIB.BIBLIA.2016Kto skrycie zniesławia bliźniego, tego zniszczę; Nie zniosę wyniosłych oczu i butnego serca.