« Psal 90:13 Księga Psalmów 90:14 Psal 90:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:16) Napełnieni jesmy rano miłosierdzia twego i wiesielili jesmy sie, i kochali jesmy sie we wszech dnioch naszych.
2.PS.PUŁAWSKI(89:16) Napełnieni jesmy rano miłosierdzia ❬twego❭ i wiesielilismy sie, i kochaliśmy sie we wszech dnioch naszych.
3.WUJEK.1923Napełnieniśmy rano miłosierdzia twego, i rozradowaliśmy się, i kochaliśmy się po wszystkie dni nasze.
4.GDAŃSKA.1881Nasyćże nas z poranku miłosierdziem twojem; tak, abyśmy wesoło śpiewać i radować się mogli po wszystkie dni nasze.
5.GDAŃSKA.2017Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni.
6.PS.BYCZ.1854Nasyć-nas, w-każdym-poranku, dobrodziejstwem-Twojém; abyśmy-się-radowali, i-cieszyli, po-wszystkie dni-nasze.
7.GÖTZE.1937Nasyć nas z poranku dobrocią Swoją, abyśmy wesoło wykrzykiwać i radować się mogli po wszystkie dni nasze!
8.CYLKOWNasyć nas rano łaską Twoją, byśmy się weselić i radować mogli przez wszystkie dni nasze.
9.KRUSZYŃSKINasyć nas o poranku miłosierdziem swem, abyśmy mogli śpiewać i cieszyć się po wszystkie dni nasze!
10.ASZKENAZY Nakarm nas łaską Twą o świcie a śpiewać i radować się będziemy wszystkie dni nasze.
11.SZERUDANasyć nas o świcie łaską swoją, byśmy się mogli weselić i radować przez wszystkie dni nasze!
12.TYSIĄCL.WYD1(89:14) Nasyć nas rychło Twym miłosierdziem, abyśmy przez wszystkie dni nasze głośno się weselili.
13.TYSIĄCL.WYD5Nasyć nas od rana swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
14.BRYTYJKANasyć nas o świcie łaską swoją, Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!
15.POZNAŃSKAPokrzep nas rychło swoją dobrocią, byśmy się mogli weselić i radować po wszystkie dni nasze!
16.WARSZ.PRASKAPozwól nam już z rana żywić się Twą dobrocią, a będziemy się radować i cieszyć przez wszystkie dni.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rano nasyć nas Twoją łaską, byśmy się mogli weselić przez wszystkie nasze dni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNasyć nas już o świcie swoją łaską, A będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni!