« Psal 90:1 Księga Psalmów 90:2 Psal 90:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:2) Drzewiej niż są gory były albo stworzona ziemia i świat, od wieka i aż do wieka ty jeś Bog.
2.PS.PUŁAWSKI(89:2) Drzewiej niż są gory uczyniony albo stworzona ziemia i świat, od wieka ❬i aż do wieka❭ ty jeś Bog.
3.WUJEK.1923Pierwéj niźli stanęły góry, albo ziemia i świat był stworzony, od wieku i aż do wieku, ty jesteś Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Pierwej niżli góry stanęły i niżliś wykształtował ziemię, i okrąg świata, oto zaraz od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.
6.PS.BYCZ.1854Nim góry powstały, i-nimeś-utworzył ziemię, i-świat; już-od-wieczności, aż-do wieczności, Tyś Bogiem.
7.GÖTZE.1937Zanim góry powstały i stworzyłeś ziemię i okrąg świata, od wieków aż na wieki jesteś Ty, Boże!
8.CYLKOWZanim góry się narodziły, a stworzyłeś ziemię i świat, i od wieku do wieku, Tyś Pan.
9.KRUSZYŃSKIWprzód, zanim góry powstały i utworzył się okrąg świata, Tyś od wieku do wieku Bogiem.
10.ASZKENAZY Zanim góry były zrodzone a poczęła ziemia i krąg świata, wszak Tyś wszechmocą od wieczności po wieczność.
11.SZERUDAZanim powstały góry, zanim została stworzona ziemia i okrąg świata, od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże!
12.TYSIĄCL.WYD1(89:2) Nim narodziły się góry, nim ziemia i świat powstały, Ty, Boże, jesteś od wieków i trwasz na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku na wieki Ty jesteś Bogiem.
14.BRYTYJKAZanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!
15.POZNAŃSKAZanim zrodziły się góry, nim powstała ziemia i okrąg jej, od prawieków aż po wieki Ty istniejesz, Boże.
16.WARSZ.PRASKANim jeszcze góry powstały, ziemia i cały wszechświat, od wieków i po wszystkie wieki tyś Bogiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zanim się góry narodziły, nim stworzyłeś ziemię i świat, Ty od wieku jesteś Bogiem do wieku.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZanim powstały góry, Zanim zrodziłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki, Jesteś Ty - Bóg!