« 1Moj 22:15 1 Księga Mojżeszowa 22:16 1Moj 22:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przysiągłeśm sam w sobie – rzekł Pan Bog – przeto żeś ❬...❭ nie otpuścił swemu synu jedzinemu prze mię,
2.WUJEK.1923Przez mię samego przysiągłem, mówi Pan: Ponieważeś uczynił tę rzecz, a nie sfolgowałeś synowi twemu jednorodzonemu dla mnie:
3.GDAŃSKA.1881Przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan: Ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu;
4.GDAŃSKA.2017Przysiągłem na siebie samego, mówi PAN: Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego;
5.NEUFELD.1863I rzekł: przez siebie przysięgam, mówi Wiekuisty, iż ponieważ uczyniłeś rzecz tę, i nie odmówiłeś syna swojego, jedynaka swojego,
6.CYLKOWI rzekł: "Na Siebie przysięgam, rzecze Wiekuisty, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędzałeś syna twojego, jedynaka twojego:
7.KRUSZYŃSKImówiąc: "Poprzysiągłem na siebie, rzecze Bóg, ponieważeś to uczynił i nie odmówiłeś syna swego, swego jedynaka,
8.MIESESi powiedział: „Przysięgam na Siebie, – słowo Wiekuistego, – iż ponieważ wykonałeś to i nie oszczędzałeś syna swojego, jedynaka swojego,
9.TYSIĄCL.WYD5Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego,
10.BRYTYJKAPrzysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego,
11.POZNAŃSKAmówiąc: - Przysięgam na siebie samego - wypowiedź Jahwe - że ponieważ postąpiłeś tak, iż nie odmówiłeś mi nawet swego syna-jedynaka,
12.WARSZ.PRASKAPrzysięgam na siebie samego, Ja, wyrocznia Jahwe: ponieważ dokonałeś czynu, który świadczy, że nie zawahałeś się złożyć w ofierze swego jedynego syna,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Przysięgam na Siebie powiada WIEKUISTY; ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędzałeś twego syna, twojego jedynaka,
14.EIB.BIBLIA.2016Przysięgam na siebie samego - oświadcza PAN - ponieważ nie odmówiłeś Mi swego syna, swojego jedynaka,