« 1Moj 22:18 1 Księga Mojżeszowa 22:19 1Moj 22:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wrocił się jest Abraham k swym pachołkom i jidą społu do Bersabee, i bydlili są tam.
2.WUJEK.1923I wrócił się Abraham do sług swoich, i przyszli pospołu do Bersabei, i mieszkał tam.
3.GDAŃSKA.1881Wrócił się tedy Abraham do sług swych, i wstawszy, przyszli pospołu do Beerseba; bo mieszkał Abraham w Beerseba.
4.GDAŃSKA.2017Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali, i wspólnie udali się do Beer-Szeby. Abraham bowiem mieszkał w Beer-Szebie.
5.NEUFELD.1863I wrócił Abraham do chłopców swoich i wstali i poszli razem do Beer-Szeba i osiadł Abraham w Beer-Szeba.
6.CYLKOWI wrócił Abraham do pachołków swoich; i powstali, i poszli razem do Beer-Szeba; i osiadł Abraham w Beer-Szeba.
7.KRUSZYŃSKIAbraham powrócił do swych sług, a powstawszy, poszli razem do Beer-Szaba. I zamieszkał Abraham w Beer Szaba.
8.MIESESPotem wrócił Abraham do swoich chłopców, wstali i poszli razem do Bersaby i Abraham osiadł w Bersabie.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.
10.BRYTYJKAPotem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.
11.POZNAŃSKAPotem powrócił Abraham do swoich sług; przygotowawszy się, ruszyli teraz razem do Beerszeba. I mieszkał Abraham [nadal] w Beerszeba.
12.WARSZ.PRASKAPo tym wszystkim wrócił Abraham do swoich służebnych chłopców. Ruszyli razem w drogę w stronę Beer-Szeby, gdzie Abraham nadal mieszkał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Abraham wrócił do swoich sług, więc powstali i razem poszli do Beer–Szeby.
14.EIB.BIBLIA.2016Potem Abraham wrócił do służących. Razem zebrali się i ruszyli do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham w Beer-Szebie.