« 1Moj 22:19 1 Księga Mojżeszowa 22:20 1Moj 22:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo tak gdyż się było stało, po- wiedali Abramowi, że żona brata jego Nachora porodziła syny:
2.WUJEK.1923Gdy się to tak stało, dano znać Abrahamowi, że téż Melcha narodziła synów Nachorowi, bratu jego.
3.GDAŃSKA.1881I stało się potem, iż oznajmiono Abrahamowi, mówiąc: Oto narodziła i Melcha synów Nachorowi, bratu twemu.
4.GDAŃSKA.2017Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Oto Milka również urodziła dzieci twemu bratu Nachorowi;
5.CYLKOWI stało się po wypadkach tych, że doniesiono Abrahamowi, co następuje: "Otóż urodziła i Milka synów, Nachorowi bratu twojemu:
6.KRUSZYŃSKIPotem wydarzeniu doniesiono Abrahamowi, mówiąc: "Oto Milka również urodziła dzieci Nachorowi, bratu twemu.
7.MIESESPo tych wypadkach działo się, iż opowiedziano Abrahamowi, mianowicie: „Oto Milka urodziła, ona też, synów bratu twojemu Nachorowi:
8.TYSIĄCL.WYD5Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła synów twemu bratu, Nachorowi:
9.BRYTYJKAPo tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Oto Milka urodziła synów Nachorowi, bratu twojemu:
10.POZNAŃSKAPo tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Także i Milka powiła synów twemu bratu Nachorowi:
11.WARSZ.PRASKAPo tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi, że Milka, żona jego brata, Nachora, wydała na świat synów:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po tych wypadkach stało się, że doniesiono Abrahamowi, co następuje: Otóż i Milka urodziła synów twojemu bratu Nachorowi:
13.EIB.BIBLIA.2016Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła synów twojemu bratu Nachorowi.