« Łuk 14:3 Ewangelia Łukasza 14:4 Łuk 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni zamilczeli. I wziąwszy go uzdrowił i odpuścił.
2.WUJEK.1923Lecz oni milczeli; a on ująwszy uzdrowił go i odprawił.
3.RAKOW.NTA oni umilknęli. A wziąwszy uzdrowił go i opuścił.
4.GDAŃSKA.1881A oni milczeli. Tedy on ująwszy go, uzdrowił i odprawił.
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił.
6.SZCZEPAŃSKIOni jednak milczeli. On więc, dotknąwszy się, uzdrowił go i odprawił.
7.BIESZK.ŁUK.1931Oni milczeli. A Jezus ująwszy chorego za rękę uzdrowił go i odprawił.
8.GRZYM1936Ale oni zamilkli. On zaś dotknął chorego, uzdrowił go i odprawił.
9.DĄBR.WUL.1973A oni milczeli. Tedy on, dotknąwszy go, uzdrowił i odprawił.
10.DĄBR.GR.1961A oni milczeli. Tedy on, dotknąwszy go, uzdrowił i odprawił.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.
12.BRYTYJKAA oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił.
13.POZNAŃSKAA oni zamilkli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił,
14.WARSZ.PRASKAAle oni milczeli. Wtedy, dotknąwszy go, uzdrowił i odesłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni milczeli. Więc ujął go, uzdrowił oraz odprawił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oni zamilkli. Jezus natomiast przygarnął chorego, uzdrowił go i odesłał.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy On ujął go, uzdrowił i odesłał.