« Łuk 14:5 Ewangelia Łukasza 14:6 Łuk 14:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nie mogli na to odpowiedzieć jemu.
2.WUJEK.1923I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
3.RAKOW.NTI nie mogli mu odpowiedzieć na to.
4.GDAŃSKA.1881I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
5.GDAŃSKA.2017I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
6.SZCZEPAŃSKII nie mogli {Mu} na to odpowiedzieć.
7.BIESZK.ŁUK.1931Na to nie mogli mu nic odpowiedzieć.
8.GRZYM1936Ale i na to nie mogli mu odpowiedzieć.
9.DĄBR.WUL.1973I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
10.DĄBR.GR.1961I nie mogli na to odpowiedzieć.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć.
12.BRYTYJKAI nie mogli mu na to dać odpowiedzi.
13.POZNAŃSKAI nie umieli Mu na to odpowiedzieć.
14.WARSZ.PRASKAI nie mogli Mu na to [nic] odpowiedzieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie mieli mu siły na to odpowiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie mieli na to żadnej odpowiedzi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I nie byli w stanie Mu na to odpowiedzieć.