« Łuk 14:6 Ewangelia Łukasza 14:7 Łuk 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak ku wezwanym podobieństwo, bacząc jako pierwsze siedzenia obierali, mówiąc k nim:
2.WUJEK.1923I powiedział téż podobieństwo do zaproszonych, przypatrując się, jako pierwsze siedzenia obierali, mówiąc do nich:
3.RAKOW.NTI mówił do wezwanym przypowieść, bacząc jako pierwsze zasiadania obierali, mówiąc do nich:
4.GDAŃSKA.1881Powiedział też i wezwanym podobieństwo, (bacząc, jako przedniejsze miejsca obierali,)mówiąc do nich:
5.GDAŃSKA.2017Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść:
6.SZCZEPAŃSKIA spostrzegłszy, jak skwapliwie wybierano sobie pierwsze miejsca, opowiedział zaproszonym przypowieść, mówiąc do nich:
7.BIESZK.ŁUK.1931Przypatrując się, jak zaproszeni goście pierwsze sobie obierali miejsca, powiedział im taką przypowieść:
8.GRZYM1936Taką potem, przypowieść powiedział biesiadnikom, widząc, jak się ubiegali o pierwsze miejsca:
9.DĄBR.WUL.1973A przyglądając się, jak pierwsze miejsca wybierali, powiedział zaproszonym przypowieść, mówiąc do nich:
10.DĄBR.GR.1961A przyglądając się jak wybierali pierwsze miejsca, powiedział zaproszonym przypowieść, mówiąc do nich.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
12.BRYTYJKANastępnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc:
13.POZNAŃSKAA widząc, jak zaproszeni wybierają sobie pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść: -
14.WARSZ.PRASKAPatrząc zaś, jak zaproszeni zajmowali pierwsze miejsca, opowiedział im taką oto przypowieść:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy zauważył, jak wybierali sobie pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, mówiąc do nich:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie, gdy Jezus spostrzegł, że zaproszeni goście wybierają sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zebranym taką przypowieść:
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział zaproszonym podobieństwo, gdy dostrzegł, jak obierali pierwsze miejsca, i mówił do nich: