« Hiob 6:13 Księga Hioba 6:14 Hiob 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który odejmuje od przyjaciela swego miłosierdzie, bojaźń Pańską opuszcza.
2.GDAŃSKA.1881Przeciwko temu, którego litość słabieje ku bliźniemu swemu, i który bojaźń Wszechmogącego opuścił?
3.GDAŃSKA.2017Strapionemu należy się litość od przyjaciela, ale on opuścił bojaźń Wszechmogącego.
4.CYLKOWZwątpiałemu należy się współczucie bliźniego, choćby od bojaźni przed Wszechmocnym odstępował.
5.KRUSZYŃSKIUdręczonemu należy się litość od przyjaciela jego, który bojaźni Bożej nie opuści.
6.TYSIĄCL.WYD5Zrozpaczonemu potrzeba pomocy od bliźnich, bo porzuci on cześć Wszechmocnego.
7.BRYTYJKAStrapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej.
8.POZNAŃSKAKto przyjacielowi współczucia odmawia, ten odrzuca od siebie bojaźń Bożą.
9.WARSZ.PRASKACi, co zwątpili, idą do przyjaciół, nawet kiedy przestaną bać się Wszechmocnego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wątpiącemu należy się współczucie bliźniego, choćby odstępował od bojaźni przed Wszechmocnym.
11.EIB.BIBLIA.2016Zrozpaczonemu przyjaciel winien co najmniej okruch życzliwości, chociażby ten zaniechał bojaźni Najwyższego.