« Hiob 6:14 Księga Hioba 6:15 Hiob 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bracia moi minęli mię, jako potok, który prędko bieży po nizinach.
2.GDAŃSKA.1881Bracia moi omylili mię jako potok; pominęli jako gwałtowne potoki,
3.GDAŃSKA.2017Moi bracia zawiedli jak potok, odpływają jak gwałtowne potoki;
4.CYLKOWBracia moi zawiedli mnie jako potok, jako łożysko strug, które czasami wzbierają.
5.KRUSZYŃSKIBracia moi oszukali mnie jako potok, jako potoki korytem tak pominęli,
6.TYSIĄCL.WYD5Bracia moi zawiedli jak wody potoku, jak łożyska potoków znikają;
7.BRYTYJKAMoi bracia okazali się zawodni jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów.
8.POZNAŃSKABracia moi oszukali mnie jak potok, jak koryto rzek, które przepływają:
9.WARSZ.PRASKAMoi bracia są jak znikający potok: odchodzą ode mnie jak płynące wody,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moi bracia zawiedli mnie jak potok; jak łożysko strug, które czasem wzbierają.
11.EIB.BIBLIA.2016Tymczasem moi bracia zawiedli jak letni potok, wyparowali jak woda w łożysku rzeki.