« Hiob 6:23 Księga Hioba 6:24 Hiob 6:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nauczcie mię, a ja będę milczał: a jeźlim podobno czego nie umiał, nauczcie mię.
2.GDAŃSKA.1881Nauczcież mię, a ja umilknę; a w czemem zbłądził pokażcie mi.
3.GDAŃSKA.2017Pouczcie mnie, a zamilknę; pokażcie mi, w czym zbłądziłem.
4.CYLKOWNauczcież mnie a zmilczę, a w czem zbłądziłem pokażcie mi.
5.KRUSZYŃSKIPouczcie mnie a będę słuchał; ukażcie mi w czym pobłądziłem.
6.TYSIĄCL.WYD5Wskazania dajcie - zamilknę, a w czym zbłądziłem, pouczcie.
7.BRYTYJKAPouczcie mnie, a zamilknę, wytłumaczcie mi, w czym zbłądziłem!
8.POZNAŃSKAPouczcie mnie, a zamilknę, albo wskażcie mi, w czym pobłądziłem.
9.WARSZ.PRASKAPouczcie mnie - to zamilknę, i powiedzcie mi, w czym błądzę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nauczcie mnie, a zamilknę; pokażcie mi w czym zbłądziłem.
11.EIB.BIBLIA.2016Proszę, pouczcie mnie - ja zamilknę. W czym błądzę? Wytłumaczcie mi!