« Hiob 6:29 Księga Hioba 6:30 Hiob 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nie najdziecie w języku moim nieprawości: ani w ustach moich głupstwo będzie brzmiało.
2.GDAŃSKA.1881A iż nie masz w języku mym nieprawości: i nie mamże znać utrapienia mego?
3.GDAŃSKA.2017Czy w moim języku jest nieprawość? Czy moje podniebienie nie rozeznaje przewrotności?
4.CYLKOWJest li nieprawość na języku moim? albo czyż nie wyczuwa niedoli podniebienie moje?
5.KRUSZYŃSKICzyż jest na języku moim nieprawość, a podniebienie moje nie ma rozpoznać złego?
6.TYSIĄCL.WYD5Czyż język mój jest występny? Czy podniebienie grzechu nie rozezna?
7.BRYTYJKACzy jest jaka nieprawość na moim języku? Czy moje podniebienie nie wyczuje tego, co zdrożne?
8.POZNAŃSKACzy jest fałsz na języku moim? Czy podniebienie moje nie rozeznaje nieprawości?
9.WARSZ.PRASKACzy słowem dopuszczam się nieprawości? Czyż moje podniebienie nie odróżnia złego?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy na moim języku jest niesprawiedliwość? Albo czy moje podniebienie nie wyczuwa niedoli?
11.EIB.BIBLIA.2016Czy mój język głosi coś nieprawego? Czy podniebienie nie wyczuwa błędu?