« Joz 12:9 Księga Jozuego 12:10 Joz 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król Jeruzalem jeden, król Hebron jeden.
2.GDAŃSKA.1881Król Jeruzalem jeden; król Hebron jeden.
3.GDAŃSKA.2017Król Jerozolimy – jeden; król Hebronu – jeden.
4.CYLKOWKról Jerozolimy, jeden; król Hebronu, jeden.
5.KRUSZYŃSKIKról Jeruzalem jeden, król Hebronu jeden,
6.TYSIĄCL.WYD5król Jerozolimy, jeden; król Hebronu, jeden;
7.BRYTYJKAKról Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden;
8.POZNAŃSKAkról Jeruzalem; król Chebronu;
9.WARSZ.PRASKAjeden król Jerozolimy; jeden król Hebronu;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król Jeruszalaim – jeden; król Hebronu – jeden;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Jerozolimy - jeden; król Hebronu - jeden;