« Joz 12:2 Księga Jozuego 12:3 Joz 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I od pustynie aż do morza Cenerot ku wschodu słońca, i aż do morza pustynie, które jest morze najsłonsze, ku wschodniéj stronie, drogą, która wiedzie do Bethsemoth: i od południowéj strony, która leży pod Asedoth Phasga.
2.GDAŃSKA.1881A od równin aż do morza Cynerot na wschód słońca, i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot, i od południa pod górę Fazga.
3.GDAŃSKA.2017A od równin aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do Morza Równiny, czyli Morza Słonego, na wschód, w kierunku Bet-Jeszimot, i od południa pod górę Pisga.
4.CYLKOWI od stepu aż do jeziora Kinneroth na wschodzie, i aż do morza stepowego czyli morza Solnego na wschodzie, w kierunku ku Beth Jeszymoth a dalej ku południowi u stóp stoków Pisgi.
5.KRUSZYŃSKIi od stepu aż do morza Kineroth ku wschodowi, i aż do morza Stepowego, czyli morza Słonego na wschodzie, w kierunku Beth-Jeszimoth, i dalej ku południowi do stóp Pisga.
6.TYSIĄCL.WYD5a na wschodzie poprzez Arabę aż do morza Kinneret i morza Araby, czyli Morza Słonego, w kierunku Bet-Hajeszimot i dalej ku południowi do stóp zboczy Pisga.
7.BRYTYJKAI nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga
8.POZNAŃSKAna wschodzie od Araba aż do morza Kinerot z jednej strony i do morza Araba, czyli Morza Słonego, w kierunku Bet-ha-Jeszimot, na południe zaś od stoków [góry] Pisga.
9.WARSZ.PRASKAa od strony wschodniej władza jego rozciągała się na całą Arabę aż do morza Kinneret i morza Araba, czyli Morza Słonego, w kierunku Bet–Hajeszimot i ku południowi aż do stóp zboczy Pisga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A od stepu – aż do jeziora Kinnereth na wschodzie, w kierunku ku Beth Jeszymoth; zaś dalej, ku południowi, do stóp stoków Pisgi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz - w Araba - od brzegów jeziora Kineret, na wschodzie, po Morze Araba, to jest Morze Słone, na wschodzie, w kierunku Bet-Jeszimot, i od Temanu aż po zbocza gór Pisga.