« Joz 12:4 Księga Jozuego 12:5 Joz 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gesury, i Machaty, i połowicy Galaad, granic Sehona, króla Hesebon.
2.GDAŃSKA.1881Który też panował na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkiem Basan, aż do granic Gessurytów, i Mahachatytów, i nad połową Galaad ku granicy Sehona, króla Hesebońskiego.
3.GDAŃSKA.2017Panował on na górze Hermon, i w Salce oraz w całym Baszanie aż do granic Geszurytów i Maakatytów i nad połową Gileadu, granicą Sichona, króla Cheszbonu.
4.CYLKOWA panował nad górą Hermon, Salchą i całym Baszanem, aż do granicy Geszurytów i Maachitów i nad drugą połową Gileadu, aż do granicy Sychona, króla Heszbonu.
5.KRUSZYŃSKIA panował nad górą Hermon, nad Salka i nad całym Baszanem aż do granicy Geszurytów i Maakhitów, i do połowy Galaadu, który jest granicą Sehona, króla Heszbonu.
6.TYSIĄCL.WYD5którego panowanie rozciągało się na górę Hermon i Salka, cały Baszan aż do granicy Geszurytów i Maakatytów i do połowy Gileadu, aż do granicy Sichona, króla Cheszbonu.
7.BRYTYJKAA panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geszurytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu.
8.POZNAŃSKAPanował on nad górami Chermonu, nad Salka i całym Baszanem aż do granicy Geszurytów i Maakatytów i nad połową Gileadu aż do granicy z Sichonem, królem Cheszbonu.
9.WARSZ.PRASKAJego władza rozciągała się na góry Hermon i Salka, cały Baszan aż do granicy z Geszurytami i Maakatytami i do połowy Gileadu, aż do granicy [państwa] Sichona, króla Cheszbonu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A panował nad górą Hermon, Salchą i całym Baszanem, aż do granicy Geszurytów i Maachitów, oraz nad drugą połową Gileadu, aż do granicy Sychona, króla Heszbonu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa panował nad górami Hermon i nad Salchą, w całym Baszanie aż po granicę Geszurytów i Maakitów oraz nad połową Gileadu, wzdłuż granicy z Sychonem, królem Cheszbonu.