« 1Krn 13:9 1 Księga Kronik 13:10 1Krn 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż rozniewał się Bog na Ozę a uderzył ji, przeto iże był się dotknął skrzynie i umarł jest tu przed Panem.
2.WUJEK.1923Rozgniewał się tedy Pan na Ozę i zabił go dlatego, iż się dotknął skrzynie: i umarł tam przed Panem.
3.GDAŃSKA.1881I rozgniewał się bardzo Pan na Ozę, i zabił go, przeto iż ściągnął rękę swą ku skrzyni; i umarł tamże przed Bogiem.
4.GDAŃSKA.2017I zapłonął gniew PANA przeciwko Uzzie i PAN go zabił, dlatego że wyciągnął rękę do arki. I umarł tam przed Bogiem.
5.KRUSZYŃSKIGniew Jahwe zapłonął przeciwko Uzzie i uderzył go za to, że wyciągnął rękę ku arce, i umarł tam przed Bogiem.
6.TYSIĄCL.WYD5Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką arki, i umarł tam przed obliczem Boga.
7.BRYTYJKAI rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do Skrzyni, i umarł tam przed Bogiem.
8.POZNAŃSKAWówczas Jahwe zapłonął gniewem przeciw Uzzie i zabił go. Uzza umarł tam przed Bogiem, ponieważ wyciągnął rękę swą ku Arce.
9.WARSZ.PRASKANatychmiast zapłonął Jahwe gniewem przeciwko Uzzie za to, że dotknął arki. Poraził go Jahwe i Uzza skonał tam, przed Bogiem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc WIEKUISTY bardzo się rozgniewał na Uzę i go zabił; dlatego, że sięgnął swą ręką ku Skrzyni; zatem tam umarł przed Bogiem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN rozgniewał się na Uzę i zadał mu cios za to, że wyciągnął on rękę na skrzynię, i Uza zginął tam na miejscu, przed Bogiem.