« 1Krn 13:2 1 Księga Kronik 13:3 1Krn 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przywieźmy skrzynię Boga naszego k nam, bosmy nie dobywali jej za dni Saulowych”.
2.WUJEK.1923I żebyśmy przeprowadzili skrzynię Boga naszego do nas; bośmy jéj nie szukali za dni Saulowych.
3.GDAŃSKA.1881Abyśmy przeprowadzili skrzynię Boga naszego do nas; albowiem nie pytaliśmy się o niej za dni Saulowych.
4.GDAŃSKA.2017Abyśmy sprowadzili do nas arkę naszego Boga. Nie pytaliśmy bowiem o nią za czasów Saula.
5.KRUSZYŃSKIabyśmy przywrócili do nas arkę Boga naszego, ponieważ nie zajmowaliśmy się nią za czasów Saula.
6.TYSIĄCL.WYD5abyśmy sprowadzili do nas arkę Boga naszego, bo się o nią nie troszczyliśmy w czasach Saula.
7.BRYTYJKAA sprowadzimy Skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią.
8.POZNAŃSKAi sprowadźmy Arkę Boga naszego, bośmy o nią nie dbali za panowania Saula.
9.WARSZ.PRASKAi żebyśmy razem postanowili sprowadzić tu arkę naszego Boga, gdyż zapomnieliśmy o niej całkowicie za dni Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I byśmy zawrócili do nas Skrzynię naszego Boga; bowiem nie pożądaliśmy jej za dni Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas sprowadzimy do siebie skrzynię naszego Boga, bo za czasów Saula nie przejawialiśmy o niątroski.