« 1Krn 13:3 1 Księga Kronik 13:4 1Krn 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI otpowiedziało wszytko pospolstwo, aby tak było, bo lubi❬ła❭ się rzecz wszemu ludu.
2.WUJEK.1923I odpowiedziało wszystko zgromadzenie, aby się tak stało; bo się mowa wszystkiemu ludowi była podobała.
3.GDAŃSKA.1881I rzekło wszystko zgromadzenie, aby się tak stało; bo się ta rzecz podobała wszystkiemu ludowi.
4.GDAŃSKA.2017I całe zgromadzenie powiedziało, aby tak czynić, bo ta rzecz podobała się całemu ludowi.
5.KRUSZYŃSKICałe zgromadzenie odpowiedziało, aby tak postąpić, albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego narodu.
6.TYSIĄCL.WYD5I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem ta sprawa wydała się słuszna w oczach całego ludu.
7.BRYTYJKAI rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu.
8.POZNAŃSKAI całe zgromadzenie zgodziło się, by tak uczynić, albowiem zdało się to słusznym całemu ludowi.
9.WARSZ.PRASKAWszyscy zgromadzeni zgodzili się, żeby tak postąpić. Pomysł wydał się słuszny całemu ludowi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A całe zgromadzenie powiedziało, by tak się stało; gdyż ta rzecz podobała się całemu ludowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCałe zgromadzenie przystało na to rozstrzygnięcie, ponieważ cały lud uznał ten pomysł za słuszny.