« 1Krn 13:4 1 Księga Kronik 13:5 1Krn 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż zgromadził Dawid wszytek Israhel ot Azyjor ejipskiego, aż gdyż wchaziesz Emat, aby przywiozł skrzynię bożą z Karyjatyjarym.
2.WUJEK.1923Zgromadził tedy Dawid wszystkiego Izraela od Syhor Egipskiego, aż gdy wnidziesz do Emath, aby przyprowadził skrzynię Bożą z Karyathyarym.
3.GDAŃSKA.1881Zebrał tedy Dawid wszystkiego Izraela od Nilu Egipskiego aż gdzie się chodzi do Emat, aby przyprowadzili skrzynię Bożą z Karyjatyjarym.
4.GDAŃSKA.2017Dawid więc zebrał cały Izrael od egipskiego Szichoru aż do wejścia do Chamat, aby sprowadzić arkę Boga z Kiriat-Jearim.
5.KRUSZYŃSKIZebrał tedy Dawid całego Izraela od Szihor w Egipcie aż do wejścia do Hamat, aby sprowadzić arkę Bożą z Kiriatjearim.
6.TYSIĄCL.WYD5Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Szichoru egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kiriat-Jearim.
7.BRYTYJKAI Dawid zgromadził całego Izraela od Szichoru Egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Chamat, ażeby sprowadzić Skrzynię Bożą z Kiriat-Jearim.
8.POZNAŃSKAI zgromadził Dawid całego Izraela od Szichor w Egipcie aż do Wejścia do Chamat, by przenieść Arkę Boga z Kirjat-Jearim.
9.WARSZ.PRASKAZwołał zatem Dawid cały Izrael, od Szichoru egipskiego aż do Wejścia do Chamat, i przystąpiono do sprowadzenia arki Bożej z Kiriat–Jearim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Dawid zebrał całego Israela, od Szychoru–Micraimu aż do miejsca, gdzie się chodzi do Chamath, aby przyprowadzili Skrzynię Boga z Kirjath Jearym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid zgromadził zatem całego Izraela od Szichoru Egipskiego aż po Lebo-Chamat, aby sprowadzić skrzynię Bożą z Kiriat-Jearim.