« 1Krn 13:7 1 Księga Kronik 13:8 1Krn 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDawid zaiste a wszytek Israhel jigrali przed Bogiem wszytką mocą w pieśniach a w gęślach, a w żałtarzoch i w bębniech, i w zwoncech, i trąbach.
2.WUJEK.1923Lecz Dawid i wszystek lud Izraelski grali przed Bogiem ze wszystkiéj mocy w pieśniach i w cytrach, w arfach i bębnach i cymbałach i trąbach.
3.GDAŃSKA.1881Lecz Dawid i wszystek Izrael grali przed Bogiem ze wszystkiej mocy, i pieśniami, i na harfach, i na cytrach, i na bębnach, i na cymbałach, i na trąbach.
4.GDAŃSKA.2017Dawid zaś i cały Izrael grali przed Bogiem ze wszystkich sił, śpiewając przy dźwiękach harf, cytr, bębnów, cymbałów i trąb.
5.KRUSZYŃSKIDawid zaś z całym Izraelem z całej siły tańczyli przed Bogiem i śpiewali, grając na harfach, lutniach bębnach, cymbałach i trąbach.
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb.
7.BRYTYJKAA Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem, z całej siły śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach;
8.POZNAŃSKADawid zaś i cały Izrael tańczył przed Bogiem ze wszystkich sił, śpiewając przy dźwiękach cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb.
9.WARSZ.PRASKADawid i wszyscy Izraelici tańczyli, ile tylko mieli sił, przed Bogiem, śpiewając i grając na harfach, lutniach, bębnach, cymbałach i trąbach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast Dawid i cały Israel igrali przed Bogiem, z całej mocy intonując pieśni na harfach, cytrach, bębnach, cymbałach i trąbach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid natomiast, wraz z całym Izraelem, ze wszystkich sił tańczył i grał przed Bogiem, wszyscy razem śpiewali pieśni, wtórując sobie na cytrach i harfach, na bębenkach, cymbałach i trąbach.