« Sof 3:12 Księga Sofoniasza 3:13 Sof 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ostatki Izraela nie będą czynić nieprawości, ani mówić kłamstwa, i nie najdzie się w uszach ich język zdradliwy; bo oni paść się będą i leżeć, a nie będzie, ktoby przestraszył.
2.GDAŃSKA.1881Ostatki Izraela nie będą czyniły nieprawości, ani będą mówiły kłamstwa, ani się znajdzie w ustach ich język zdradliwy; ale się paść będą i odpoczywać, a nie będzie, ktoby je przestraszył.
3.GDAŃSKA.2017Resztka Izraela nie będzie czynić nieprawości ani nie będzie mówić kłamstwa; nie znajdzie się w jej ustach język zdradliwy. Ale będzie się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie jej straszyć.
4.CYLKOWSzczątki Israela nie dopuszczą się krzywdy i nie będą prawiły kłamstwa a nie znajdzie się w ustach ich język podstępny. I tak paść będą i wylegiwać się, a nikt nie wystraszy.
5.TYSIĄCL.WYD5Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył.
6.BRYTYJKAResztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył.
7.POZNAŃSKA([a] ta pozostała część Izraela) [b] Nie będą się dopuszczali nieprawości i nie będą mówili fałszu, ani też w ustach ich nie będzie języka kłamliwego. Będą wypasali trzody i będą odpoczywali, a nikt im nie będzie zakłócał spokoju.
8.WARSZ.PRASKAOwe resztki Izraela zła żadnego już czynić nie będą, nie będą już wiecej dopuszczać się kłamstwa. Żadne fałszywe słowo nie znajdzie się w ich ustach. Spokojnie udadzą się na pastwiska, nic ich już nie przerazi, gdy będą spoczywać.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczątki Israela nie dopuszczą się krzywdy, nie będą mówiły kłamstwa, w ich ustach nie znajdzie się podstępny język. Będą się paść i wylegiwać, i nikt ich nie wystraszy.
10.EIB.BIBLIA.2016Reszta Izraela nie splami się bezprawiem, nie będzie mówić kłamstw, w ich ustach nie znajdą oszustwa. Owszem, będą się paśli i odpoczywali i nikt nie będzie ich straszył.