« Psal 94:3 Księga Psalmów 94:4 Psal 94:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:4) wysłowią i mołwić będą lichotę, mołwić będą wszystcy, jiż czynią nieprawdę?
2.PS.PUŁAWSKI(93:4) wysłowią i mołwić będą złość, mołwić będą wszystcy, jiż czynią krzywdę?
3.WUJEK.1923Będą świegotać, i mówić nieprawości: będą mówić wszyscy, którzy broją niesprawiedliwość?
4.GDAŃSKA.1881Długoż będą świegotać i hardzie mówić, chlubiąc się wszyscy, którzy czynią nieprawość?
5.GDAŃSKA.2017Jak długo będą pleść, mówić zuchwale i chełpić się wszyscy czyniący nieprawość?
6.GÖTZE.1937Pienią się mówiąc bezczelnie, chlubią się wszyscy czyniący przestępstwo.
7.CYLKOWBluzgać, przemawiać hardo, przechwalać się wszyscy złoczyńcy.
8.KRUSZYŃSKIDokądże biegać będą i mówić hardo - opowiadać sobie będą o wszystkich sprawach grzesznych?
9.ASZKENAZY Obwieszczać, hardo przemawiać, przechwalać się będą ci, co czynią nieprawość?
10.SZERUDAZ pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy.
11.TYSIĄCL.WYD1(93:4) pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą złoczyńcy?
12.TYSIĄCL.WYD5będą pleść i gadać bezczelnie, i przechwalać się będą wszyscy złoczyńcy?
13.BRYTYJKAZ pianą na ustach mówią zuchwale, Przechwalają się wszyscy złoczyńcy.
14.POZNAŃSKAJak długo będą wygłaszać słowa zuchwałe i harde i chełpić się będą wszyscy nieprawość czyniący?
15.WARSZ.PRASKAPozwalają sobie na bezczelne słowa i przechwalają się najgorszymi czynami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bluzgać, hardo przemawiać i przechwalać się wszyscy złoczyńcy?
17.EIB.BIBLIA.2016Rzucają oni słowa nadęte i zuchwałe, Przechwalają się wszyscy czyniący nieprawość.