« Psal 117:2 Księga Psalmów 118:1 Psal 118:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:1) Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (117:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
3.WUJEK.1923Alleluja. Wyznawiajcie Pana; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Składajcie-dzięki Panu, ponieważ dobry; bo na-wieki, trwałą, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937DZIĘKUJCIE Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie:
8.CYLKOWDziękujcie Bogu, bo dobry, bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Pana, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZY Hołd złóżcie Jehowie, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność.
11.SZERUDADziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(117:1) Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.
14.BRYTYJKAWysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
15.POZNAŃSKAAlleluja. Wysławiajcie Jahwe, albowiem dobry jest i na wieki trwa Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKADziękujcie Panu, bo jest dobry, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziękujcie BOGU, bo jest dobry, bowiem Jego łaska na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.Wysławiajcie Jhwh, ponieważ jest dobry, ponieważ miłosierdzie Jego trwa na wieki!