« Psal 118:10 Księga Psalmów 118:11 Psal 118:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:11) Ogarniając ogarniali są mnie, a w imię gospodnowo bo pomścił jeśm sie w nich.
2.PS.PUŁAWSKI(117:11) ❬Ogardniając ogarnęli mie, a w jimię boże bo pomścił jeśm sie w nich❭.
3.WUJEK.1923Obstąpiwszy ogarnęli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.
4.GDAŃSKA.1881Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich.
5.GDAŃSKA.2017Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, ale w imię PANA wytępiłem je.
6.PS.BYCZ.1854Otoczyły-mię, nawet spowodowały-mię; ale, w-Imieniu Pana, nastąpiło, że zrąbałem-je.
7.GÖTZE.1937Otoczyły mię były, tak, otoczyły mię; zaiste w imieniu Pana wytraciłem je.
8.CYLKOWObległy mnie i otoczyły; w imię Boże zniosłem je.
9.KRUSZYŃSKICzęsto mnie otaczały, lecz w imię Pana wygubiłem je.
10.ASZKENAZY Okrążyły mnie jako pszczoły, będą zgaszone jako ciernie płonące, jeno imieniem je Jehowy obrzezam.
11.SZERUDAOtoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imieniu Pana.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:11) Zewsząd mię osaczyły, lecz w imię Pana je starłem.
13.TYSIĄCL.WYD5<Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, lecz starłem je na proch w imię Pańskie>.
14.BRYTYJKAOtoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.
15.POZNAŃSKAOtoczyły mnie i osaczyły, w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
16.WARSZ.PRASKAOsaczają mnie zewsząd, otaczają mnie, lecz odtrącam je w Imię Pana.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obległy mnie oraz otoczyły; wyciąłem je w Imię WIEKUISTEGO.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOkrążyły mnie, tak, osaczyły! Lecz odparłem je w imię PANA.
19.TOR.PRZ.Otoczyły mnie. O tak! Otoczyły mnie, ale w imię Jhwh rozciąłem je.