« Psal 118:11 Księga Psalmów 118:12 Psal 118:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:12) Ogarniali są mnie jako pczoły i zagorzali są ❬sie❭ jako ogień w cirzniu, a w imię panowo bo pomścił jeśm sie w nich.
2.PS.PUŁAWSKI(117:12) Ogarnęli mie jako pczoły i zagorzeli sie jako ogień w cirniu, a w jimię boże bo pomścił jeśm się ❬w nich❭.
3.WUJEK.1923Obstąpili mię jako pszczoły, i rozpalili się jak ogień w cierniu: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.
4.GDAŃSKA.1881Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.
5.GDAŃSKA.2017Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię PANA wytępiłem je.
6.PS.BYCZ.1854Otoczyły-mię, jakby-pszczoły; lecz, wygasły, jak-ogień ciernia; bo, w-Imieniu Pana zaszło, że zrąbałem-je.
7.GÖTZE.1937Otoczyły mię były jak pszczoły; zagasły jak ogień z ciernia; zaiste, w imieniu Pana wytraciłem je.
8.CYLKOWObległy mnie jak pszczoły, wspłonęły płomieniem cierni; w imię Boże zniosłem je.
9.KRUSZYŃSKIJako pszczoły otoczyły mnie, zgasły jako ogień z ciernia, albowiem w imię Pana wygubiłem je.
10.ASZKENAZY Potrąciłeś mnie, abym upadł, lecz wsparł mię Jehowa.
11.SZERUDAOpadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień z cierni, bo wytępiłem je w imieniu Pana.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:12) Opadły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie: lecz w imię Pana je starłem.
13.TYSIĄCL.WYD5Otoczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie, lecz starłem je na proch w imię Pańskie.
14.BRYTYJKAOpadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.
15.POZNAŃSKAOpadły mnie one jak pszczoły, brzęczały jak ogień z cierni, ale w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
16.WARSZ.PRASKARzucają się na mnie jak pszczoły, jak płomienie ognia trawiącego słomę, lecz odpędzam je wszystkie w Imię Pana.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obległy mnie jak pszczoły, zapłonęły jak płomień cierni; wyciąłem je w Imię WIEKUISTEGO.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOpadły mnie niczym pszczoły, Lecz zgasły jak słomiany ogień, Gdyż odparłem je w imię PANA.
19.TOR.PRZ.Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię Jhwh rozciąłem je.