« Psal 118:12 Księga Psalmów 118:13 Psal 118:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:13) Pochynion wezwrocon jeśm, bych spadł, a Gospodzin przyjął mnię.
2.PS.PUŁAWSKI(117:13) Popchnion wezwrocon jeśm, bych padł, a Bog przyjął mie.
3.WUJEK.1923Potrącony wywróciłem się, abym upadł: a Pan wspomógł mię.
4.GDAŃSKA.1881Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.
5.GDAŃSKA.2017Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale PAN mi pomógł.
6.PS.BYCZ.1854Potrąceniem, o wrogu! popchnąłeś-mię do-upadku; atoli-Pan dopomógł-mi.
7.GÖTZE.1937Popchnięto mię mocno, abym upadł, ale Pan pomógł mi.
8.CYLKOWNacierałeś, nacierałeś na mnie, by mnie powalić; ale Bóg mi dopomógł.
9.KRUSZYŃSKISilnie mnie uderzyłeś, abym upadł, ale Pan wyratował mnie.
10.ASZKENAZY On, moc moja i wszechbytu śpiewanie a stał się mem zbawieniem.
11.SZERUDABardzo mnie uderzono, omal nie upadłem, ale Pan wsparł mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:13) Uderzono mię, pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał.
13.TYSIĄCL.WYD5Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł.
14.BRYTYJKAPotrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.
15.POZNAŃSKAPchnięto mnie mocno, abym upadł, ale Jahwe mnie podtrzymał.
16.WARSZ.PRASKAOpadły mnie i chciały powalić na ziemię, ale Pan mi pośpieszył z pomocą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nacierałeś, nacierałeś na mnie, aby mnie powalić; lecz BÓG mi dopomógł.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUderzyli mnie tak, bym nie powstał, PAN jednak był moim wsparciem.
19.TOR.PRZ.Popchnięto mnie silnie, bym upadł, ale Jhwh mi pomógł.