« Psal 118:13 Księga Psalmów 118:14 Psal 118:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:14) Moc moja i chwała moja Pan ❬i❭ uczynił mi sie mnie w zbawienie.
2.PS.PUŁAWSKI(117:14) Moc moja i chwała moja Bog i uczynił mi sie we zbawienie.
3.WUJEK.1923Moc moja i chwała moja Pan: i stał mi się zbawieniem.
4.GDAŃSKA.1881Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest moją siłą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem.
6.PS.BYCZ.1854Siłą-moją, i-pieniem mojém, Pan; bo,-był mi, za-ocalenié.
7.GÖTZE.1937Pan jest siłą moją i pieśnią moją, i On stał się dla mnie wybawieniem.
8.CYLKOWSławą i pieśnią moją Bóg; On był mi pomocą.
9.KRUSZYŃSKIPan jest siłą moją i pieśnią, stał się moim Zbawcą.
10.ASZKENAZY Głos pieśni radosnej i wybawienia w namiotach sprawiedliwych, prawica Jehowy zwycięża.
11.SZERUDAPan jest mocą moją i pieśnią, On jest wybawicielem moim.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:14) Pan moją mocą i męstwem, i stał się mym Zbawicielem.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan, moja moc i pieśń, stał się moim zbawieniem.
14.BRYTYJKAPan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.
15.POZNAŃSKAMocą moją i śpiewem jest Jahwe, On stał się moim zbawieniem.
16.WARSZ.PRASKAPan jest moją mocą i pieśnią, On stał się moim Wybawcą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY moją sławą i pieśnią; On był moim zbawieniem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą!
19.TOR.PRZ.Jh[wh] jest moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawieniem.