« Psal 118:16 Księga Psalmów 118:17 Psal 118:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:17) Nie umrę, ale żyw będę i prawić będę działa panowa.
2.PS.PUŁAWSKI(117:17) Nie umrę, ale żyw będę i powiadać będę działa boża.
3.WUJEK.1923Nie umrę, ale będę żył: i będę opowiadał sprawy Pańskie.
4.GDAŃSKA.1881Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
5.GDAŃSKA.2017Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA.
6.PS.BYCZ.1854Ja, nie umrę; lecz będę-żył, i-będę-opowiadał dziéła Pana.
7.GÖTZE.1937Nie umrę, ale będę żył i opowiadał dzieła Pańskie.
8.CYLKOWNie umrę, a będę żył i głosił czyny Pana.
9.KRUSZYŃSKINie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
10.ASZKENAZY Otwórzcie mi wrota sprawiedliwości, wejdę w nie, wielbić będę Pana wszechbytu.
11.SZERUDANie umrę, ale będę żył, aby opowiadać dzieła Pana.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:17) Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pana.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.
14.BRYTYJKANie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.
15.POZNAŃSKANie umrę, ale żyć będę i będę opowiadał o dziełach Jahwe.
16.WARSZ.PRASKANie umrę, żyć będę, aby opowiadać o dziełach Pana.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie umrę, będę żył i głosił czyny PANA.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie umrę! Zostanę przy życiu I będę rozgłaszał dzieła PANA.
19.TOR.PRZ.Nie umrę, lecz będę żył i będę wyliczał dzieła Jh[wh].