« Psal 118:19 Księga Psalmów 118:20 Psal 118:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:19b) Ta wrota go❬s❭podzinowa, pra❬w❭dziwi wnidą w nie.
2.PS.PUŁAWSKI(117:19b) Ta wrota boża, prawdziwi wni w nie.
3.WUJEK.1923Ta brama Pańska: sprawiedliwi przez nię będą chodzić.
4.GDAŃSKA.1881Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
5.GDAŃSKA.2017To jest brama PANA, którą wchodzą sprawiedliwi.
6.PS.BYCZ.1854Owo, tać-brama Pana; sprawiedliwi wchodzą do niéj.
7.GÖTZE.1937To jest brama Pańska: sprawiedliwi wejdą przez nią.
8.CYLKOWOto wrota Boże, cnotliwi niech wejdą w nie.
9.KRUSZYŃSKIOto brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
10.ASZKENAZY Kamień, wzgardzili nim budowniczowie, a stał się kamieniem węgielnym.
11.SZERUDAOto brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:20) Oto jest brama Pańska, przez nią wejdą sprawiedliwi.
13.TYSIĄCL.WYD5Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.
14.BRYTYJKAOto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi.
15.POZNAŃSKATa jest brama Jahwe, sprawiedliwi przez nią wchodzić będą.
16.WARSZ.PRASKATo jest brama Pana, przez nią przejdą tylko sprawiedliwi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto brama WIEKUISTEGO, w nią wejdą sprawiedliwi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto brama PANA, Wejdą przez nią sprawiedliwi.
19.TOR.PRZ.To jest brama Jhwh, przez nią wejdą sprawiedliwi.