« Psal 118:26 Księga Psalmów 118:27 Psal 118:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:25b) Bog Gospodzin i oświecił nam. (117:26) Ustawcie dzień cstny w gęszczach aż do rogu ałtarza.
2.PS.PUŁAWSKI(117:25b) Bog Gospodzin i świecił nam. (117:26) Ustawcie dzień cny w gęszczach aż do rogu ołtarza.
3.WUJEK.1923Bóg Pan, i oświecił nas. Postanówcie dzień uroczysty w gęstwie, aż do rogu ołtarza.
4.GDAŃSKA.1881Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.
5.GDAŃSKA.2017Bóg jest PANEM, on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza.
6.PS.BYCZ.1854Bogiem, Pan, i-oświéca nas; przywiązcież ofiarę-świąteczną, z-powrozami, do rogów ołtarza.
7.GÖTZE.1937Pan jest Bogiem, i nas oświecił; wiążcie postronkami ofiary odświętne aż do rogów ołtarza.
8.CYLKOWWszechmocny Bóg zajaśniał nam, przywiążcie ofiarę mirtami do węgłów ołtarza.
9.KRUSZYŃSKIBóg, Pan oświecił nas! Uwiążcie powrozami ofiarę do rogu ołtarza.
10.ASZKENAZY Hołd złóżcie Jehowie, boć dobry, gdyż na wieczność łaska Jego.
11.SZERUDAPan jest Bogiem, On nas oświecił. Zatoczcie korowód świąteczny z wieńcami aż do narożników ołtarza!
12.TYSIĄCL.WYD1(117:27) Pan jest Bogiem i zajaśniał nam. Ustawcie pochód z gałęźmi o liściach obfitych aż do rogów ołtarza.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan jest Bogiem, niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza.
14.BRYTYJKAPan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!
15.POZNAŃSKAJahwe jest Bogiem, jest światłem dla nas! Z gałęźmi zacznijcie orszak świąteczny aż do rogów ołtarza.
16.WARSZ.PRASKAO Boże i Panie, oświeć nas! Weźcie do rąk gałązki i zacieśnijcie szeregi, podejdźcie aż do rogów ołtarza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszechmocny WIEKUISTY nam zajaśniał; mirtami przywiążcie ofiarę do rogów ołtarza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jest Bogiem, On nas oświeca! Utwórzcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!
19.TOR.PRZ.Jhwh to Bóg, On niech nas oświeci; przywiążcie ofiary sznurami do narożników ołtarza.