« Psal 118:27 Księga Psalmów 118:28 Psal 118:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:27) Bog moj jeś ty i będę chwalić cię, Bog moj jeś ty i pow❬y❭szę cię. (117:28) Chwalić będę cię, bo jeś usłyszał mię i jeś uczynił się mnie we zbawienie.
2.PS.PUŁAWSKI(117:27) Bog moj jeś ty i będę chwalić cie, Bog moj jeś ty i powyszszę cie. (117:28) Chwalić będę cie, bo jeś usłyszał mie i jeś uczynił sie mnie w zbawienie.
3.WUJEK.1923Bóg mój jesteś ty, i wyznawać ci będę: Bóg mój jesteś ty, i wywyższać cię będę. Będęć wyznawał, iżeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.
4.GDAŃSKA.1881Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.
5.GDAŃSKA.2017Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiać; mój Boże, będę cię wywyższać.
6.PS.BYCZ.1854Bogiemeś-moim, Ty; więc-będę-chwalił-Ciebie; o-Boże-mój! ja-będę-wywyższał-Cię.
7.GÖTZE.1937Tyś Bogiem moim, będę Cię uwielbiał! Boże mój, będę Cię wywyższał!
8.CYLKOWMoim Panem Ty i dzięki Ci składam, Panem moim i wynoszę Cię.
9.KRUSZYŃSKITyś Bogiem moim, przeto wysławiać Cię będę; Bogiem moim jesteś, wywyższać Cię będę.
10.ASZKENAZY Tyś Bogiem moim, przeto wysławiać Cię będę; Bogiem moim jesteś, wywyższać Cię będę.
11.SZERUDATyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:28) Tyś Bogiem moim, składam Ci dzięki; mój Boże, hymnami chwały Cię wywyższam.
13.TYSIĄCL.WYD5Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować; Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
14.BRYTYJKATyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.
15.POZNAŃSKATyś Bogiem moim, Ciebie wysławiam, Boże mój, Ciebie uwielbiam.
16.WARSZ.PRASKATy jesteś moim Bogiem, Tobie dziękować pragnę, Boże mój, Ciebie wysławiać pragnę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tyś moim Bogiem i składam Ci dzięki; moim prawdziwym Bogiem i Cię wynoszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy jesteś moim Bogiem, Tobie chcę dziękować, Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże!
19.TOR.PRZ.Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wysławiać; mój Boże, pragnę Cię wywyższać.