« Psal 118:28 Księga Psalmów 118:29 Psal 119:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:29) Chwalcie Pana, bo dobry, eże na wieki miłosierdzi jego.
2.PS.PUŁAWSKI(117:29) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
3.WUJEK.1923Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Składajcież-dzięki Panu, bo dobry; bo, na-wieki trwałą, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie.
8.CYLKOWDziękujcie Bogu bo dobry, bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIWysławiajcie Pana, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZY Wysławiajcie Pana, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
11.SZERUDADziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(117:29) Dziękujcie Panu, bo dobry; bo miłosierdzie Jego na wieki!
13.TYSIĄCL.WYD5Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego na wieki.
14.BRYTYJKADziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
15.POZNAŃSKAWysławiajcie Jahwe, albowiem dobry jest i łaskawość Jego trwa na wieki wieków.
16.WARSZ.PRASKADziękujcie Panu, bo jest dobry, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziękujcie WIEKUISTEMU bo jest dobry, bowiem Jego łaska trwa na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.Wysławiajcie Jhwh, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.