« Psal 118:3 Księga Psalmów 118:4 Psal 118:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:4) Rzeczcie ninie, jiż się boją Gospodna, iż dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
2.PS.PUŁAWSKI(117:4) R❬z❭eczcie ninie, jiż sie boją Gospodna, iż dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
3.WUJEK.1923Niechaj teraz mówią, którzy się boją Pana: że na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją PANA, że jego miłosierdzie trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Niech-powiedzą teraz, bojący-się Pana; że na-wieki, dobroć-Jego, trwałą.
7.GÖTZE.1937Niech mówią więc, którzy boją się Pana: "Tak, dobroć Jego trwa na wieki!"
8.CYLKOWNiechaj głoszą bogobojni, że na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKINiechaj rzekną teraz, co Pana się boją: "Tak, na wieki miłosierdzie Jego!"
10.ASZKENAZY Z uciśnienia wołałem Pana jestestwa, w przestworzu mi odpowiedział wszechświata.
11.SZERUDANiech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska Jego trwa na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(117:4) Niech mówią bojący się Pana: «Miłosierdzie Jego na wieki».
13.TYSIĄCL.WYD5Niech mówią bojący się Pana: Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKANiech mówią ci, którzy się boją Pana:Tak, łaska jego trwa na wieki!
15.POZNAŃSKANiechaj to mówią bojący się Jahwe, że na wieki trwa Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKANiech wszyscy bogobojni sławią Pana i mówią, że wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech głoszą ci, co się boją WIEKUISTEGO, że Jego łaska na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech powiedzą ci, którzy boją się PANA: Tak, Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją Jhwh, że Jego miłosierdzie trwa na wieki.