« Psal 118:8 Księga Psalmów 118:9 Psal 118:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:9) Dobrze jest dbać {albo nadzieję mieć} w Gospodzinu, niż dbać we książęta.
2.PS.PUŁAWSKI(117:9) Dobrze jest dbać w Boga, niż dbać w książęta.
3.WUJEK.1923Lepiéj jest mieć nadzieję w Panu, niźli mieć nadzieję w książętach.
4.GDAŃSKA.1881Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.
5.GDAŃSKA.2017Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach.
6.PS.BYCZ.1854Lepszą, ufność w-Panu, niżeli-zaufanié w-książętach.
7.GÖTZE.1937Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli polegać na książętach.
8.CYLKOWLepiéj ufać Bogu, niż polegać na możnych.
9.KRUSZYŃSKILepiej jest zaufać Panu, niż ufać książętom.
10.ASZKENAZY Wszystkie narody mię okrążyły, imieniem Jehowy wszak je obrzezam.
11.SZERUDALepiej ufać Panu, niż polegać na książętach.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:9) Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.
13.TYSIĄCL.WYD5Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom.
14.BRYTYJKALepiej ufać PanuNiż polegać na możnych.
15.POZNAŃSKALepiej szukać schronienia u Jahwe, niż ufność w możnych pokładać.
16.WARSZ.PRASKALepiej jest szukać schronienia u Pana niż budować na książętach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepiej ufać BOGU, niż polegać na możnych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITLepiej szukać rozwiązań u Niego Niż polegać na wysoko postawionych.
19.TOR.PRZ.Lepiej ufać Jhwh, niż polegać na książętach.