« Psal 27:9 Księga Psalmów 27:10 Psal 27:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:16) Bo ociec moj i mać moja ostawili są mie, ale Gospodzin przyjął jest mie.
2.PS.PUŁAWSKI(26:16) Bo ociec moj i mać moja opuścili mie, ale Gospodzin przyjął mie.
3.WUJEK.1923Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię: ale Pan przyjął mię.
4.GDAŃSKA.1881Choć ojciec mój, i matka moja opuścili mię, wszakże Pan przyjął mię.
5.GDAŃSKA.2017Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to PAN mnie przygarnie.
6.PS.BYCZ.1854Kiedykolwiekby ojciec-mój, i-matka-moja, opuścili-mię; wszelako Pan zabierze-mię.
7.GÖTZE.1937Bo ojciec mój i matka moja opuścili mnie; wszakże Pan mnie przyjmuje.
8.CYLKOWBo ojciec mój i matka mnie opuścili, ale Bóg mnie przygarnie.
9.KRUSZYŃSKIBo ojciec mój i matka moja mnie opuścili, a Pan przyjął mnie.
10.ASZKENAZY Bo ojciec mój i matka moja mnie odeszli a Jehowa mnie przygarnie.
11.SZERUDAChoć ojciec i matka mnie opuścili, jednak Pan przygarnia mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(26:10) Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.
13.TYSIĄCL.WYD5Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.
14.BRYTYJKAChoćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.
15.POZNAŃSKAChoćby mnie ojciec i matka opuścili, Jahwe mnie przyjmie.
16.WARSZ.PRASKAChoćby mnie opuścili ojciec i matka, wiem, że Pan mnie przyjmie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chociaż mój ojciec i matka mnie opuścili, ale WIEKUISTY mnie przygarnie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćby mnie opuścili i ojciec, i matka, PAN mnie do siebie przygarnie.