« 1Moj 25:34 1 Księga Mojżeszowa 26:1 1Moj 26:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy był głód w ziemi po onym nieurodzaju, który był za czasów Abrahamowych, poszedł Izaak do Abimelecha, króla Palestyńskiego do Gerary.
2.GDAŃSKA.1881Potem był głód na ziemi, po onym głodzie pierwszym, który był za dni Abrahamowych; I poszedł Izaak do Abimelecha, do króla Filistyńskiego do Gerar.
3.GDAŃSKA.2017Potem nastał głód na ziemi, po tym pierwszym głodzie, który był za dni Abrahama. Izaak udał się więc do Abimeleka, króla Filistynów, do Geraru.
4.NEUFELD.1863I był głód w kraju, oprócz głodu pierwszego, który był za dni Abrahama, i poszedł Jicchak do Abimelecha króla Pelisztów do Gerar.
5.CYLKOWI był głód w kraju, mimo głodu pierwszego, który był za czasów Abrahama; i poszedł Ic'hak do Abimelecha, króla Pelisztów, do Gerar.
6.KRUSZYŃSKINastał głód w kraju oprócz tego pierwszego głodu, który był za czasów Abrahama; i udał się Izaak do Gerary, do Abimelecha, króla filistyńskiego.
7.MIESESGdy nastał głód w Kraju, oprócz głodu owego pierwszego który był za dni Abrahama, udał się Izak do Gărāru, do króla Filistyńczyków Abimelecha.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru.
9.BRYTYJKAPotem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru.
10.POZNAŃSKAGłód nastał wówczas w kraju (różny od tego pierwszego głodu, który miał miejsce za czasów Abrahama). Izaak udał się więc do króla Filistynów Abimeleka, do Gerary.
11.WARSZ.PRASKAA w kraju zapanował tymczasem wielki głód, już drugi po tym, który był za czasów Abrahama. [Chcąc uniknąć klęski głodu] udał się Izaak do Abimeleka, króla filistyńskiego w Gerarze.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w kraju stał się głód, pomimo pierwszego głodu, który był za czasów Abrahama; więc Ic'hak poszedł do Abimelecha, króla Pelisztinów, do Gerar.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW kraju zaś nastał głód, inny niż ten pierwszy, za czasów Abrahama. Izaak udał się więc do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru.