« 1Moj 26:9 1 Księga Mojżeszowa 26:10 1Moj 26:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Abimelech: Czemuś nas oszukał? mógłby się był kto z ludu zejść z żoną twoją, i przywiódłbyś był na nas grzech wielki.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Abimelech: Cóżeś nam to uczynił? bez mała ktokolwiek z ludu nie spał z żoną twoją: i przywiódłbyś był na nas grzech.
3.GDAŃSKA.2017Abimelek powiedział: Coś ty nam zrobił? Mało brakowało, a ktoś z ludu spałby z twoją żoną i tak sprowadziłbyś na nas grzech.
4.NEUFELD.1863I rzekł Abimelech: cożeś to zrobił nam? o mało co nie byłby obcował ktoś z ludu z żoną, twoją, i sprowadziłbyś na nas grzech.
5.CYLKOWI rzekł Abimelech: "Cóżeś to uczynił nam? Ledwie nie położył się który z ludu z żoną twoją, i przywiódłbyś na nas grzech."
6.KRUSZYŃSKIRzekł tedy Abimelech: "Coś ty nam narobił? Mało co, a mógł ktoś z narodu spać z twoją żoną, a sprowadziłby grzech na nas".
7.MIESESNato rzekł Ăbimelech: „Cóż to uczyniłeś mi? Omalże nie legł jeden z narodu przy żonie twojej, a byłbyś ściągnął na nas winę”.
8.TYSIĄCL.WYD5A na to Abimelek: Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy obciążyłbyś nas winą!
9.BRYTYJKAI rzekł Abimelech: Cóżeś nam to uczynił? O mało co, a byłby ktoś z ludu spał z żoną twoją i byłbyś ściągnął na nas winę.
10.POZNAŃSKAI rzekł Abimelek: - Jak mogłeś nam to uczynić! Łatwo mogło było się zdarzyć, że ktoś z [tutejszych] ludzi szukałby zbliżenia z twoją żoną, a wtedy doprowadziłbyś nas do występku!
11.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Abimelek: Cóż nam uczyniłeś? Gdyby tak któryś z moich ludzi zbliżył się do twojej żony, cała wina spadłaby na nas.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Abimelech powiedział: Co to nam uczyniłeś? Ktoś z ludu prawie się nie położył z twoją żoną, a zatem sprowadziłbyś na nas winę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Abimelek powiedział: Co też ty nam uczyniłeś? Niewiele brakowało, a ktoś z ludu przespałby się z twoją żoną i ściągnąłbyś na nas winę.