« 1Moj 26:10 1 Księga Mojżeszowa 26:11 1Moj 26:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przykazał wszystkiemu ludowi mówiąc: Ktoby się dotknął żony człowieka tego, śmiercią umrze.
2.GDAŃSKA.1881Rozkazał tedy Abimelech wszystkiemu ludowi mówiąc: Kto by się dotknął męża tego, albo żony jego, śmiercią umrze.
3.GDAŃSKA.2017Rozkazał więc Abimelek całemu ludowi: Kto by dotknął tego człowieka albo jego żony, na pewno umrze.
4.NEUFELD.1863I przykazał Abimelech całemu ludowi, mówiąc: kto się dotknie męża tego i żony jego, zabitym będzie.
5.CYLKOWI rozkazał Abimelech całemu ludowi mówiąc: "Ktoby się dotknął męża tego, lub żony jego, ulegnie śmierci."
6.KRUSZYŃSKII wydał Abimelech zarządzenie całemu narodowi, głosząc: "Ten, kto zaczepi tego męża, albo żonę jego, śmiercią umrze".
7.MIESESĂbimelech rozkazał całemu ludowi, mówiąc: „Ktokolwiek dotknie się męża tego, albo żony jego, – zostanie uśmiercony”.
8.TYSIĄCL.WYD5Abimelek wydał więc wszystkim swym poddanym takie rozporządzenie: Ktokolwiek się tknie tego człowieka lub jego żony, z pewnością poniesie śmierć.
9.BRYTYJKARozkazał więc Abimelech całemu ludowi, mówiąc: Kto, by się dotknął męża tego i jego żony, niechybnie śmierć poniesie.
10.POZNAŃSKAWydał więc Abimelek całemu ludowi zakaz tej treści: - Ktokolwiek tknie tego człowieka lub jego żonę, umrze!
11.WARSZ.PRASKAWówczas ogłosił Abimelek wobec całego narodu: Ktokolwiek tknie tego człowieka albo jego żonę, zostanie ukarany śmiercią.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abimelech rozkazał też całemu ludowi, mówiąc: Kto by dotknął tego męża, lub jego żony, podlega śmierci.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Abimelek przestrzegł cały lud: Ktokolwiek dotknąłby tego człowieka lub jego żonę, będzie musiał zginąć.