« 1Moj 26:14 1 Księga Mojżeszowa 26:15 1Moj 26:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca jego Abrahama, na on czas zasypali, zapełniwszy ziemią:
2.GDAŃSKA.1881I wszystkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca jego, za dni Abrahama, ojca jego, zasypali Filistyńczycy, i napełnili je ziemią.
3.GDAŃSKA.2017I wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca, za dni jego ojca Abrahama, Filistyni zasypali i napełnili je ziemią.
4.NEUFELD.1863I wszystkie studnie, które wykopali niewolnicy ojca jego za czasów Abrahama ojca jego, zatkali Pelisztowie i napełnili je ziemią.
5.CYLKOWA wszystkie studnie, które wykopali byli słudzy ojca jego za dni Abrahama, ojca jego, zasypali Pelisztyni, i napełnili je ziemią.
6.KRUSZYŃSKIWszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego, za czasów Abrahama jego ojca, zatkali Filistyni i napełnili ziemią.
7.MIESEStoteż wszystkie studnie, które słudzy ojca jego byli wykopali za dni ojca jego Abrahama, – zatkali Filistyńczycy i napełnili je ziemią.
8.TYSIĄCL.WYD5zasypali ziemią wszystkie studnie, które niegdyś wykopali słudzy jego ojca, Abrahama.
9.BRYTYJKAToteż wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią.
10.POZNAŃSKAzatykali i zasypywali ziemią wszystkie studnie, jakie w czasach Abrahama wykopali słudzy jego ojca.
11.WARSZ.PRASKANajpierw zasypali mu ziemią wszystkie studnie, wykopane jeszcze przez sługi jego ojca, Abrahama,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pelisztini zakopali też i napełnili ziemią wszystkie studnie, które za dni Abrahama wykopali słudzy jego ojca.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego zasypali wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca za czasów Abrahama.