« 1Moj 26:15 1 Księga Mojżeszowa 26:16 1Moj 26:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tak iż i sam Abimelech mówił do Izaaka: odejdź od nas; stałeś się bowiem daleko od nas możniejszym.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Abimelech do Izaaka: Odejdź od nas, albowiemeś daleko możniejszy niż my.
3.GDAŃSKA.2017I Abimelek powiedział do Izaaka: Odejdź od nas, bo jesteś dużo zamożniejszy od nas.
4.NEUFELD.1863I rzekł Abimelech do Jicchaka, odejdź od nas, gdyż silniejszym jesteś od nas wielce.
5.CYLKOWI rzekł Abimelech do Ic'haka: "Oddal się od nas, boś wzmógł się nad nas wielce."
6.KRUSZYŃSKII rzekł Abimelech do Izaaka: "Odejdź od nas, bo stałeś się daleko więcej zamożniejszym od nas".
7.MIESESĂbimelech zaś rzekł do Izaka: „Odejdź od nas, albowiem stałeś się znacznie możniejszym od nas”.
8.TYSIĄCL.WYD5Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: Odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy niż my!
9.BRYTYJKAWtedy rzekł Abimelech do Izaaka: Odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my.
10.POZNAŃSKANawet sam Abimelek powiedział Izaakowi: - Odejdź od nas, boś już stał się znacznie możniejszy od nas!
11.WARSZ.PRASKAa potem Abimelek powiedział do Izaaka: Odejdź stąd, bo jesteś już o wiele bogatszy od nas.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Abimelech powiedział do Ic'haka: Oddal się od nas, gdyż wielce urosłeś ponad nas.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Abimelek zwrócił się do Izaaka: Odejdź od nas, bo stałeś się o wiele mocniejszy niż my.