« 1Moj 26:17 1 Księga Mojżeszowa 26:18 1Moj 26:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wykopał zasię drugie studnie, które ukopali byli słudzy ojca jego Abrahama, i które po śmierci jego niegdy Philistynowie byli zasypali: i nazwał je temiż imiony, któremi przedtem nazwał był ojciec.
2.GDAŃSKA.1881I kopał zasię Izaak studnie wód, które byli wykopali za dni Abrahama, ojca jego, co je byli zasypali Filistyni po śmierci Abrahamowej, i zwał je temiż imiony, któremi je był nazwał ojciec jego.
3.GDAŃSKA.2017Potem Izaak na nowo odkopał studnie, które wykopali za dni jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec.
4.NEUFELD.1863I Jicchak odkopywał studnie wody, które wykopano za czasów Abrahama ojca jego, i które zatykali byli Pelisztowie po śmierci Abrahama i nazwał ich imiona, imionami jakiemi je nazywał był ojciec jego.
5.CYLKOWI na nowo rozkopał Ic'hak studnie wody, które wykopali byli za dni Abrahama, ojca jego, a które zasypali Pelisztyni po śmierci Abrahama, i nadał im nazwy, podług nazw, które był nadał im ojciec jego.
6.KRUSZYŃSKIA zamieszkawszy Izaak, wydrążył studnie z wodą, które były wydrążane za czasów Abrahama, jego ojca, lecz po śmierci Abrahama zatkali je Filistyni, i dał im te same nazwy, jakie im dał jego ojciec.
7.MIESESNastępnie Izak odkopał ponownie studnie wody, które wykopano za dni ojca jego Abrahama, a które Filistyńczycy zatkali po śmierci Abrahama, – i nadał im nazwy te same, jak owe nazwy, które ojciec jego nadał im.
8.TYSIĄCL.WYD5I zaczął oczyszczać studnie, które niegdyś wykopano za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec.
9.BRYTYJKAIzaak odkopał studnie, wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego.
10.POZNAŃSKAPotem zaczął na nowo odkopywać studnie, które wykopano za czasów jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama. Nadawał im też takie same nazwy, jakie im nadał jego ojciec.
11.WARSZ.PRASKAStudnie, wykopane tam za czasów jego ojca, Abrahama, a po jego śmierci zasypane przez Filistynów, kazał Izaak oczyścić i przywrócić im te same nazwy, które nadał im Abraham.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ic'hak na nowo rozkopał studnie wody, które zostały wykopane za dni jego ojca Abrahama, a które Pelisztini zakopali po śmierci Abrahama, oraz nadał im nazwy, według nazw, które nadał im jego ojciec.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu na miejsce Izaak odkopał studnie z czasów jego ojca Abrahama, które po jego śmierci Filistyńczycy zasypali. Przywrócił im też nazwy nadane przez jego ojca.