« 1Moj 26:28 1 Księga Mojżeszowa 26:29 1Moj 26:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś nam nie czynił nic złego, jako i my niceśmy twego nie ruszyli, aniśmy uczynili, coby cię obraziło: aleśmy cię w pokoju puścili rozmnożonego błogosławieństwem Pańskiem.
2.GDAŃSKA.1881Abyś nam nic złego nie czynił, jakośmy się też ciebie nie tykali; i jakośmyć tylko dobrze czynili, a puściliśmy cię w pokoju; a tyś teraz błogosławiony od Pana.
3.GDAŃSKA.2017Abyś nam nie czynił nic złego, jak i my też nie dotknęliśmy ciebie i tylko dobrze ci czyniliśmy, i pozwoliliśmy ci odejść w pokoju; a ty teraz jesteś błogosławiony przez PANA.
4.NEUFELD.1863że nam nie zrobisz nic złego, tak jakeśmy się ciebie nie dotykali, i jakeśmy wyrządzili ci tylko dobre i wydalili cię w pokoju. Ty teraz jesteś błogosławionym przez Wiekuistego.
5.CYLKOWAbyś nie uczynił nam złego, jakośmy też ciebie się nie tykali, i jakośmy czynili tobie tylko dobrze, a puściliśmy cię w pokoju; a tyś i teraz błogosławiony od Wiekuistego."
6.KRUSZYŃSKIże nie uczynisz nam zła, jako my nie zaczepimy ciebie i że my postępowaliśmy z tobą tylko dobrze, i odesłaliśmy cię w pokoju. Jesteś błogosławiony przez Boga".
7.MIESESiż nie będziesz czynił nic nam złego – tak, jak my nie tykaliśmy ciebie, jak czyniliśmy tylko dobrze względem ciebie i odprawiliśmy cię w pokoju, a teraz ty jesteś błogosławiony przez Wiekuistego”.
8.TYSIĄCL.WYD5że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro, i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi!
9.BRYTYJKAŻe nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz tylko dobro ci wyświadczaliśmy i pozwoliliśmy ci w pokoju odejść. Ty teraz jesteś błogosławiony przez Pana.
10.POZNAŃSKATy nie będziesz nam wyrządzał krzywdy, jak i my ciebie nie skrzywdziliśmy a świadczyliśmy ci tylko dobro i pozwoliliśmy odejść w pokoju. Na tobie bowiem spoczywa teraz błogosławieństwo Jahwe!
11.WARSZ.PRASKANie powinieneś nam wyrządzać żadnej krzywdy, bo my nie skrzywdziliśmy cię w niczym; przeciwnie, wyświadczyliśmy ci dobro i pozwoliliśmy ci odejść w spokoju. Jesteś naprawdę błogosławiony przez Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyś nam nie uczynił nic złego, podobnie jak myśmy cię nie tykali, jak czyniliśmy ci tylko dobrze i puściliśmy cię w pokoju; a ty i teraz jesteś błogosławiony przez WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITChcielibyśmy być pewni, że nie uczynisz nam nic złego, tak jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz świadczyliśmy ci tylko dobro i odprawiliśmy cię w pokoju. Ty więc teraz jesteś błogosławiony przez PANA.