« 1Moj 26:29 1 Księga Mojżeszowa 26:30 1Moj 26:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I sprawił im ucztę. A gdy się najedli i napili,
2.GDAŃSKA.1881Tedy im sprawił ucztę, a jedli i pili.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wyprawił im ucztę; jedli więc i pili.
4.NEUFELD.1863I wyprawił im ucztę i jedli i pili.
5.CYLKOWI wyprawił im ucztę, i jedli i pili.
6.KRUSZYŃSKII urządził dla nich ucztę, a jedli i pili.
7.MIESESOn wyprawił im ucztę, a oni jedli i pili.
8.TYSIĄCL.WYD5Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili.
9.BRYTYJKAWtedy im wyprawił ucztę i jedli, i pili.
10.POZNAŃSKAWtedy Izaak wyprawił im ucztę; jedli więc i pili.
11.WARSZ.PRASKAWtedy Izaak przygotował im posiłek i jedli razem i pili.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wyprawił im ucztę, zatem jedli i pili.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Izaak wyprawił dla nich ucztę. Jedli razem i pili.