« 1Moj 26:31 1 Księga Mojżeszowa 26:32 1Moj 26:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Alić oto przyszli tegóż dnia słudzy Izaakowi, powiadając mu o studni, którą wykopali, i mówiąc: Naleźliśmy wodę.
2.GDAŃSKA.1881I stało się onegoż dnia, przyszli słudzy Izaakowi, i powiedzieli mu o studni, którą wykopali, mówiąc mu: Znaleźliśmy wodę.
3.GDAŃSKA.2017Tego samego dnia słudzy Izaaka przyszli i opowiedzieli mu o studni, którą wykopali: Znaleźliśmy wodę.
4.NEUFELD.1863I stało się tego samego dnia i przyszli niewolnicy Jicchaka i mówili mu względem studni którą wykopali, mówiąc mu: znaleźliśmy wody.
5.CYLKOWI stało się dnia tego, że przyszli słudzy Ic'haka, i donieśli mu w przedmiocie studni, którą kopali, i rzekli mu: "Znaleźliśmy wodę."
6.KRUSZYŃSKITego dnia przyszli słudzy Izaaka i oświadczyli mu o studni, którą wykopali, mówiąc do niego: "Znaleźliśmy wodę".
7.MIESESOwego dnia działo się, iż słudzy Izaka przyszli i opowiedzieli mu o studni, którą wykopali i powiedzieli mu: „Znaleźliśmy wodę”.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, mówiąc: Znaleźliśmy wodę,
9.BRYTYJKATego samego dnia przyszli słudzy Izaaka i opowiedzieli mu o studni, którą wykopali, i rzekli: Znaleźliśmy wodę.
10.POZNAŃSKATego samego dnia przybyli do Izaaka jego słudzy, donosząc mu o studni, którą wykopali, i mówiąc: "Znaleźliśmy wodę!"
11.WARSZ.PRASKAJeszcze tego samego dnia przyszli słudzy Izaaka i opowiedzieli mu wszystko o studni, którą wykopali, a zwłaszcza o tym, że znaleźli wodę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale stało się tego dnia, że przyszli słudzy Ic'haka i donieśli mu o studni, którą kopali, mówiąc: Znaleźliśmy wodę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTego samego dnia słudzy Izaaka przyszli i donieśli, że wykopali studnię: Znaleźliśmy wodę! - powiedzieli.