« 1Moj 26:3 1 Księga Mojżeszowa 26:4 1Moj 26:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie: i dam potomkom twoim wszystkie te krainy. I będą błogosławione w nasieniu twojem wszystkie narody ziemie:
2.GDAŃSKA.1881I rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, a dam nasieniu twemu wszystkie te krainy: A będą błogosławione w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, i dam twemu potomstwu wszystkie te krainy. A będą błogosławione w twoim potomstwie wszystkie narody ziemi;
4.NEUFELD.1863I pomnożę nasienie twoje jak gwiazdy nieba i oddam nasieniu twojemu wszystkie te krainy i błogosławione będą przez nasienie twoje wszystkie narody ziemi.
5.CYLKOWI rozmnożę potomstwo twoje, jako gwiazdy nieba, i oddam potomstwu twojemu wszystkie kraje te, a błogosławić się będą potomstwem twojém wszystkie narody ziemi.
6.KRUSZYŃSKIRozmnożę twoje potomstwo, jako gwiazdy niebieskie i dam twemu potomstwu te wszystkie ziemie, a w potomstwie twojem będą błogosławione wszystkie narody ziemi,
7.MIESESrozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, i potomstwu dam twojemu wszystkie ziemie te; wszystkie narody ziemi będą błogosławić się potomstwem twojem;
8.TYSIĄCL.WYD5że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa,
9.BRYTYJKARozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje,
10.POZNAŃSKARozmnożę przeto potomstwo twoje jak gwiazdy nieba i dam mu tę całą ziemię. Wszystkie zaś narody ziemi doznają na sobie błogosławieństwa przez twoje pokolenie,
11.WARSZ.PRASKAPotomstwo twoje zaś uczynię tak liczne jak gwiazdy na niebie i dam mu w posiadanie wszystkie owe krainy. Przez twoich potomków błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy nieba oraz oddam twojemu potomstwu wszystkie te kraje. Także w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje potomstwo rozmnożę jak gwiazdy na niebie, dam mu też wszystkie te ziemie i w twoim potomstwie będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi,