« 1Moj 26:4 1 Księga Mojżeszowa 26:5 1Moj 26:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego iż był posłuszny Abraham głosu mego, i strzegł przykazania i mandatów moich, i zachował ceremonie i prawa moje.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, iż Abraham był posłuszny głosowi mojemu, a strzegł postanowienia mego, przykazań moich, ustaw moich i praw moich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego że Abraham posłuchał mego głosu i strzegł mego nakazu, moich przykazań, moich ustaw i moich praw.
4.NEUFELD.1863Dla tego, że usłuchał Abraham głosu mojego i strzegł przestróg moich, i rozkazów moich, ustaw moich i nauk moich.
5.CYLKOWPrzeto że usłuchał Abraham głosu Mojego a przestrzegał przestrzeżenia Mojego, - przykazań Moich, ustaw Moich, i nauk Moich."
6.KRUSZYŃSKIponieważ Abraham usłuchał mego głosu, przestrzegał mego zarządzenia, mych rozkazów, mych ustaw i prawa mego".
7.MIESESna skutek tego, iż Abraham słuchał głosu mojego i przestrzegał, czego przestrzegać kazałem: przykazań Moich, ustaw Moich i nauk Moich”.
8.TYSIĄCL.WYD5dlatego że Abraham był mi posłuszny - przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń.
9.BRYTYJKADlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich.
10.POZNAŃSKAdlatego że Abraham posłuchał wezwania mego i przestrzegał moich zakazów, poleceń, praw i pouczeń.
11.WARSZ.PRASKAA wszystko dlatego, że Abraham był posłuszny wszystkim moim poleceniom i rozkazom, wszystkim moim prawom i pouczeniom.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że Abraham był posłuszny Mojemu głosowi, przestrzegał Mojego postanowienia, Mych przykazań, Moich ustaw i Moich nauk.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITdlatego że Abraham słuchał mojego głosu i przestrzegał moich poleceń, przykazań, ustaw i pouczeń.