« 1Moj 26:7 1 Księga Mojżeszowa 26:8 1Moj 26:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy minęło dni wiele, a tamże mieszkał: wyglądając Abimelech, król Palestyński oknem, ujrzał go żartującego z Rebeką, żoną swoją.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy tam mieszkał przez nie mało dni, że wyglądał Abimelech, król Filistyński, oknem, i ujrzał, że Izaak żartował z Rebeką, żoną swą.
3.GDAŃSKA.2017Gdy mieszkał tam już dłuższy czas, król Filistynów Abimelek wyjrzał przez okno i zobaczył, że Izaak pieścił swą żonę Rebekę.
4.NEUFELD.1863I stało się, gdy mu się przedłużyły tam dni, i wejrzał Abimelech król Pelisztów przez okno, i spostrzegł, a otóż Jicchak bawi się z Ribką żoną swoją.
5.CYLKOWAle gdy przeżył tam już dłuższy czas, wyjrzał Abimelech, król Pelisztów, oknem, i spostrzegł, a oto Ic'hak bawi się z Ribką, żoną swoją.
6.KRUSZYŃSKIGdy pobyt jego tam się przedłużał, Abimelech, król filistyński, spoglądał przez okno i oto ujrzał Izaaka uśmiechającego się do Rebeki swej żony.
7.MIESESWówczas działo się, iż gdy czas mu dłuższy minął tam, król Filistyńczyków Ăbimelech wyjrzał przez okno i ujrzał, że oto Izak bawi się z żoną swą Rebeką.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy tak mieszkał tam już dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony.
9.BRYTYJKAA gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją.
10.POZNAŃSKAA gdy już dłuższy czas tam przebywał, razu pewnego król Filistynów Abimelek wychylił się z okna i zobaczył, jak Izaak obejmował swoją żonę Rebekę.
11.WARSZ.PRASKAKiedy Izaak już dłuższy czas tam mieszkał, Abimelek, wyglądając pewnego razu przez okno, zobaczył, jak Izaak okazywał miłość swojej żonie Rebece.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy już przeżył tam dłuższy czas, Abimelech, król Pelisztinów wyjrzał oknem i spostrzegł a oto Ic'hak bawi się ze swą żoną Ribką.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy przebywał tam dłuższy czas, zdarzyło się, że Abimelek, król filistyński, wyglądał przez okno i zobaczył, jak Izaak pieści swoją żonę, Rebekę.