« Hab 1:15 Księga Habakuka 1:16 Hab 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:17) Dlatego będzie ofiarował niewodowi swemu i uczyni ofiarę sieci swéj; bo przez je utył dział jego i pokarm jego wyborny.
2.GDAŃSKA.1881Przeto ofiaruje niewodowi swemu i kadzi sieci swojej; albowiem przez nie utył dział jego, a pożywienie jego hojniejsze.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego składa ofiarę swemu niewodowi i pali kadzidło swojej sieci. Przez nie bowiem jego dział jest obfity i jego pożywienie bogatsze.
4.CYLKOWDlatego składa ofiary niewodowi swojemu, a pali kadzidła sieci swojej; bo dzięki im jest obfity jego udział, a tłusty jego pokarm.
5.TYSIĄCL.WYD5Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite.
6.BRYTYJKADlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie.
7.POZNAŃSKADlatego składa ofiary swej sieci i pali kadzidło przed swym więcierzem. Im przecież zawdzięcza bogate łupy i obfite uczty.
8.WARSZ.PRASKADlatego ofiary składa na cześć swojej sieci i całopalenia przed zbiornikiem na ryby, bo przez nie zdobył dobra niemałe i wspaniałe zapasy jedzenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i pali kadzidła swojej sieci. Bo dzięki nim obfity jest jego udział i tłusty jego pokarm.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITdlatego składa ofiarę swojej sieci i kadzi swojemu niewodowi; dzięki nim bowiem ma udział w wielkim zysku i pożywienia pod dostatkiem.